• Data oud papier

Nieuwe data 2021

VCE Westerveld:

Donderdag 28 januari

Donderdag 25 februari

Donderdag 25 maart

Donderdag 29 april

Donderdag 27 mei

Donderdag 24 juni

Op de onderstaande dagen zijn wij verantwoordelijk voor het halen van oud papier. Een ochtend papier halen, achterop een vrachtwagen staan of in de cabine, gezamenlijk met andere ouders. U helpt toch ook mee?

Singelier 2021

Donderdag 29 juli

Donderdag 26 augustus

Donderdag 30 september

Donderdag 28 oktober

Donderdag 25 november

Donderdag 30 december

oudpapierds@talentwesterveld.nl