Niet apart, maar samen

Obs De Singelier

‘De Singelier’ is een openbare school. Openbaar onderwijs staat open voor iedereen. In onze school gaan we op grond van gelijkwaardigheid met elkaar om. De aandacht voor de verschillen aan waarden, normen en gebruiken leveren ons inziens een belangrijke bijdrage aan het wederzijdse begrip. Ons motto is dan ook:

‘De Singelier: een school voor iedereen, niet apart maar samen’

‘De Singelier’ wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Daarbij zijn zelfsturing, relatie en je competent voelen basisbehoeften. ‘De Singelier’ wil ook een school zijn waar ouders en leerkrachten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van het kind. Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer, afstemming, communicatie en een uitnodigende omgeving.

‘Vertrouwen, respect, geborgenheid en solidariteit’ zijn op onze school van essentieel belang.

De Singelier in vogelvlucht (drone)
De Singelier in vogelvlucht

De Singelier goes Global:

Zie deze video om een sfeer te proeven van een project op onze school.

https://ultimaker.com/en/stories/23098-teaching-stem-with-3d-printed-bottle-rockets

freek

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

vrijdag

30

maart

Paasweekend
vrijdag 30 maart 2018
t/m maandag 02 april 2018

vrijdag

27

april

Meivakantie
vrijdag 27 april 2018
t/m zondag 06 mei 2018

donderdag

10

mei

Hemelvaart, donder- én vrijdag vrij
donderdag 10 mei 2018
t/m vrijdag 11 mei 2018

donderdag

17

mei

Studiedag, leerlingen vrij

Laatste nieuws

Singelier krijgt insectenhotels van het IVN

http://www.dasmooi.nl/nieuws/51206/de-singelier-krijgt-insectenhotel-van-ivn-westerveld/

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4