Persoonlijk onderwijs start vanuit talent

Obs De Singelier

Obs De Singelier is een van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld valt en vormt samen met obs Ten Darperschoele een onderwijsteam. Openbaar onderwijs staat open voor iedereen. De naam ‘Singelier’ is een Drents woord voor bijzonder/uniek. Wij zijn een school die persoonlijk onderwijs aanbiedt en start vanuit het talent van iedere leerling. Hier worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Ons motto is dan ook:

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent!

 

‘De Singelier’ is een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. ‘De Singelier’ is ook een school, waar ouders en leerkrachten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van de leerling.

Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer, afstemming, communicatie en een uitnodigende omgeving.

 

Laatste nieuws

Presentatie Sterrenstelsel
De afgelopen weken hebben alle klassen tijdens TalentOntdekTijd gewerkt aan het thema ‘Sterrenstelsel’. Prachtige creaties zijn er gemaakt. Als afsluiting van dit project, willen we u deze creaties graag laten zien!
Daarom nodigen we u uit om op donderdag 21 april, tussen 13.45 en 14.15 uur even het schoolgebouw binnen te komen lopen.
U bent van harte welkom!

Succesvolle aanplant boomgaard naast OBS De Singelier.

Vandaag hebben we met de kinderen en een flink aantal vrijwilligers een start gemaakt met de aanplant van de boomgaard naast de school. Een modderige, actieve bezigheid. In totaal hebben de kinderen van de groepen zo’n kleine 700 struiken geplant. Morgen worden de fruitbomen geplant en later wordt de boomgaard nog ingezaaid waarna de natuur zijn gang kan gaan. Grote verrassing deze dag was de langsrennende wolf die we heel mooi hebben kunnen bekijken. Alle mensen die zich voor deze dag hebben ingezet enorm bedankt!

Wolf gezien tijdens aanplant boomgaard

Op 5 november gingen alle kinderen helpen met aan het aanleggen van een groenstrook achter de school. We deden dit in samenwerking met Drents Landschapsbeheer. Tijdens het planten zagen de leerlingen van groep 1-2 en groep 8 een wolf langs rennen. Een vrijwilliger wist de wolf snel te filmen.

Maandag 23 augustus 2021 begint weer het nieuwe schooljaar.

 

Welkom iedereen weer.

 

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4