Persoonlijk onderwijs start vanuit talent

Obs De Singelier

Obs De Singelier is een van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld valt en vormt samen met obs Ten Darperschoele een onderwijsteam. Openbaar onderwijs staat open voor iedereen. De naam ‘Singelier’ is een Drents woord voor bijzonder/uniek. Wij zijn een school die persoonlijk onderwijs aanbiedt en start vanuit het talent van iedere leerling. Hier worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Ons motto is dan ook:

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent!

 

‘De Singelier’ is een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. ‘De Singelier’ is ook een school, waar ouders en leerkrachten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van de leerling.

Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer, afstemming, communicatie en een uitnodigende omgeving.

De Singelier in vogelvlucht (drone) De Singelier in vogelvlucht 

Laatste nieuws

Een groet van ons voor de kinderen en ouders

https://youtu.be/-69XlR8_Az8

Beide scholen (obs Singelier en obs Ten Darperschoele) stonden samen in de Meppeler Courant op 25 jan. 2019 en op 30 januari 2019 in De Westervelder.

Voorleesdagen

 

Onze school deed samen met obs Ten Darperschoele mee aan de Lego League in Groningen.

 

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4