Niet apart, maar samen

Obs De Singelier

‘De Singelier’ is een openbare school. Openbaar onderwijs staat open voor iedereen. In onze school gaan we op grond van gelijkwaardigheid met elkaar om. De aandacht voor de verschillen aan waarden, normen en gebruiken leveren ons inziens een belangrijke bijdrage aan het wederzijdse begrip. Ons motto is dan ook:

‘De Singelier: een school voor iedereen, niet apart maar samen’

‘De Singelier’ wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Daarbij zijn zelfsturing, relatie en je competent voelen basisbehoeften. ‘De Singelier’ wil ook een school zijn waar ouders en leerkrachten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van het kind. Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer, afstemming, communicatie en een uitnodigende omgeving.

‘Vertrouwen, respect, geborgenheid en solidariteit’ zijn op onze school van essentieel belang.

De Singelier goes Global:

Zie deze video om een sfeer te proeven van een project op onze school.

https://ultimaker.com/en/stories/23098-teaching-stem-with-3d-printed-bottle-rockets

freek

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

vrijdag

20

oktober

Studiedag, leerlingen vrij!

zaterdag

21

oktober

Herfstvakantie
zaterdag 21 oktober 2017
t/m zondag 29 oktober 2017

maandag

30

oktober

Groep 1-2 en 2-3 vrij

zaterdag

25

november

Oud papier halen

Laatste nieuws

Singelier krijgt insectenhotels van het IVN

http://www.dasmooi.nl/nieuws/51206/de-singelier-krijgt-insectenhotel-van-ivn-westerveld/

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4