Persoonlijk onderwijs start vanuit talent

Obs De Singelier

Obs De Singelier is een van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld valt en vormt samen met obs Ten Darperschoele een onderwijsteam. Openbaar onderwijs staat open voor iedereen. De naam ‘Singelier’ is een Drents woord voor bijzonder/uniek. Wij zijn een school die persoonlijk onderwijs aanbiedt en start vanuit het talent van iedere leerling. Hier worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Ons motto is dan ook:

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent!

 

‘De Singelier’ is een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. ‘De Singelier’ is ook een school, waar ouders en leerkrachten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van de leerling.

Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer, afstemming, communicatie en een uitnodigende omgeving.

 

Laatste nieuws

Wij hebben op onze school de burgemeester op bezoek gehad.
Samen met groep 7 is de Oktober Kindermaand voor de gemeente Westerveld feestelijk geopend!
Tije en Gijs wonnen de quiz.
Oktober Kindermaand betekent een maand lang genieten van kunst en cultuur. Musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken, borgen, kerken en molens openen in de weekenden van oktober gratis hun deuren voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij organiseren speciale activiteiten. Het programma staat ieder jaar bol van boeiende workshops, spannende rondleidingen en mooie voorstellingen.

Wat hebben we kunnen genieten van een sportieve, gezellige en mooie sportdag. Iedereen is enorm druk geweest. De spierpijn zal bij sommigen misschien wel komen. Iedereen die geholpen heeft om van deze dag een prachtig succes te maken, enorm bedankt!!

                

Donderdag 21 april zijn we op de fiets naar de Ten Darperschoele gegaan. Daar werd een verhaal verteld over Canadese piloten in de Tweede Wereldoorlog en de link met het onderduikershol. Vervolgens zijn we daar samen met de Ten  Darperschoele naartoe gefietst. Daar werd door Linn en Ravi een krans gelegd, waren we 2 minuten stil en lazen Tessa, Sophie, Lieke en Rocco prachtige zelfgeschreven gedichten voor. Knap gedaan! Na onze fietstocht waren we precies op tijd terug op school voor het inloopmoment. Wat fijn om weer zoveel ouders in de school te verwelkomen! Iedereen alvast een hele fijne, zonnige meivakantie gewenst!

Presentatie Sterrenstelsel
De afgelopen weken hebben alle klassen tijdens TalentOntdekTijd gewerkt aan het thema ‘Sterrenstelsel’. Prachtige creaties zijn er gemaakt. Als afsluiting van dit project, willen we u deze creaties graag laten zien!
Daarom nodigen we u uit om op donderdag 21 april, tussen 13.45 en 14.15 uur even het schoolgebouw binnen te komen lopen.
U bent van harte welkom!

Succesvolle aanplant boomgaard naast OBS De Singelier.

Vandaag hebben we met de kinderen en een flink aantal vrijwilligers een start gemaakt met de aanplant van de boomgaard naast de school. Een modderige, actieve bezigheid. In totaal hebben de kinderen van de groepen zo’n kleine 700 struiken geplant. Morgen worden de fruitbomen geplant en later wordt de boomgaard nog ingezaaid waarna de natuur zijn gang kan gaan. Grote verrassing deze dag was de langsrennende wolf die we heel mooi hebben kunnen bekijken. Alle mensen die zich voor deze dag hebben ingezet enorm bedankt!