Peuterspeelzaal (KaKa)

Op De Singelier kunnen ook de allerjongste kinderen terecht, want sinds enkele jaren biedt Kinderopvang KaKa peuteropvang aan binnen onze school.

Peuterspeelzalen / peuteropvang is voor peuters van twee tot vier jaar, gedurende minimaal twee dagdelen per week. Iedere locatie heeft een eigen identiteit waar ook uw kind zich in een zeer prettige omgeving op een goede manier kan ontwikkelen. Al onze peuterlocaties beschikken over een fantastische binnen- en buitenruimte waar kinderen heerlijk kunnen spelen, knutselen, zingen, samen eten, thema’s uitwerken en nog veel meer leuke activiteiten kunnen doen. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met de school op te zoeken voor een soepele overgang naar groep 1 als het kindje 4 jaar wordt.

Alle groepen worden professioneel begeleid door gediplomeerde medewerkers, die (soms met behulp van vrijwilligers) uw kind een fantastische opvang bieden. Dit doen we op een actieve, leuke en pedagogisch verantwoorde manier zodat uw kind vanzelf wordt voorbereid op de basisschool. Daarnaast hebben de leidsters van de peuterspeelzaal een signalerende functie. Kinderen met een dreigende achterstand in hun ontwikkeling zullen extra worden gestimuleerd. Alle locaties voldoen aan de kwaliteitseisen t.a.v. veiligheid en gezondheid zoals die wettelijk zijn geformuleerd.

Voor meer informatie omtrent de dagindeling en tarieven klikt u hier.

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met ons?