Leden Ouderraad (OR)

Ouders kunnen zich inzetten om de school te ondersteunen, de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR)geven hieraan vorm. We vinden het fijn om samen te werken voor onze leerlingen.

Ouders wordt met regelmaat gevraagd te ondersteunen bij verschillende activiteiten. Voor alle activiteiten geldt dat de school verantwoordelijk is voor de inhoudelijke invulling en dat de helpende ouder zich hieraan conformeert. Door de samenwerking is er veel mogelijk. Voor de praktisch ondersteuning is de ouderraad. Iedere groep heeft een eigen klassenouder en de klassenouders samen vormen de Ouderraad die veel activiteiten coördineren en organiseren. Daarnaast is er een penningmeester.

Voorzitter: Alita Daleman
Penningmeester: Marcel Poorts
Notulist: Jeanette de Haas:

 

Naam Groep
Janine Eerland ouder Klassenouder gr. 1/2
Evelien Snel ouder Klassenouder gr. 2/3
Hilda Drenth ouder Klassenouder gr. 4/5
Bernadet Huisman ouder Klassenouder gr. 6
Alita Daleman ouder Klassenouder gr. 7
Patrick Gierveld ouder Klassenouder gr. 8
Deirdre Smit &        Jeanette de Haas team

Ouderraadverslag 2021-2022