De naam „Singelier‟ is een Drents woord voor bijzonder/uniek. Het is bedacht toen het huidige schoolgebouw is gerealiseerd en dat was op zich al bijzonder. Daarvoor werd het openbaar onderwijs genoten op een andere plek in Diever.

Op dit moment telt de school ongeveer 130 leerlingen die uit Diever of de directe omgeving komen. De leerlingen zijn nu verdeeld over zes basisgroepen, waarvan het merendeel een combinatiegroep is. Het team vormt samen met de Ten Darperschoele een onderwijsteam.