De school

Situering van de school

Het huidige gebouw is gesitueerd aan de rand van een nieuwbouwwijk met een uitzicht op historische esgronden.
De school is gebouwd in 1997 en is zeer functioneel van opzet: weinig circulatieruimte en in verhouding veel onderwijsruimten. Er zijn negen groepslokalen, waarvan er drie speciaal zijn ingericht voor de onderbouw. De onderbouw heeft ook de beschikking over een speellokaal. Samen met de binnenruimte kunnen we, als we de vouwwand tussen speellokaal en binnenruimte wegklappen, een „zaal‟ creëren die wordt gebruikt voor speciale gelegenheden.
De school is sinds de bouw al een keer uitgebreid. In de uitbreiding zijn een personeelskamer, een directiekamer, een kamer voor de intern begeleider en een multifunctioneel lokaal gerealiseerd. Tevens is de school voorzien van een klimaatbeheersingssysteem en functionele ICT-aanpassingen. Op de begane grond en de bovenverdieping zijn diverse (computer)werkplekken gecreëerd.