logo KaKa  stempel KaKa

BSO

Kinderopvang KaKa biedt tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang aan op OBS ‘de Singelier’. Hiervoor is een lokaal gebruikt met een eigen entree en een vide met computers en hier is een gezellige groepsruimte gerealiseerd. Het lokaal is ingericht op een kindvriendelijke manier, waardoor de kinderen lekker kunnen ontspannen of kunnen deelnemen aan het activiteitenprogramma. De vaste en vertrouwde leidsters zorgen voor een goede sfeer op de groep. Bij de activiteiten kunnen vaak ook schoolkinderen die geen gebruik maken van de BSO deelnemen. Voor sommige activiteiten wordt gebruik gemaakt van lokale aanbieders, zoals bijvoorbeeld de muziekschool of sport(verenigingen). Ook worden sommige activiteiten gezamenlijk aangeboden met andere scholen.

Openingstijden buitenschoolse opvang
Maandag tot/met vrijdag 07.30-08.30 uur
Maandag tot/met vrijdag schoolbel tot 18.30 uur
Verlengde opvang voor 07.30 uur of na 18.30 uur op aanvraag