Onze missie en visie

Obs De Singelier is een van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld valt en vormt samen met obs Ten Darperschoele een onderwijsteam. Openbaar onderwijs staat open voor iedereen.
Wij zijn een school die persoonlijk onderwijs aanbiedt en start vanuit het talent van iedere leerling. Hier worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces.

In het onderwijsteam wordt gewerkt vanuit een krachtig motto en is koers gezet op duidelijke ankerpunten.

Motto

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent.

Hier staan wij voor

Wij begeleiden onze leerlingen naar de toekomstige maatschappij.

Hier gaan wij voor

Ons onderwijs start vanuit het talent van elke leerling en sluit aan op ieders leerniveau. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.

Zo zie je dit terug in onze school

Dit doen we door leerlingen:

 • zoveel mogelijk op eigen niveau te laten werken.
 • van alle leeftijden te laten samenwerken.
 • eigen keuzes te laten maken in hun taken.
 • eigen taken te laten bedenken die passen bij hun talenten.
 • hun eigen planning te laten maken.
 • adaptieve leerstof aan te bieden.
 • inspirerende lessen te geven.
 • te laten werken in een rijke leeromgeving.
 • klas- en groepsoverstijgend te laten werken.
 • verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen digitaal portfolio.
 • te laten vertellen wat hen interesseert, dit gebeurt in de kindergesprekken met de leerkracht.
 • hun ouders te laten vertellen, waar ze in hun ontwikkeling staan en waar ze trots op zijn, in de LOL-gesprekken (Leerling-Ouder-Leerkracht).