De Singelier is één van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld ressorteren. Het motto van de Singelier is „Niet apart maar samen‟ en dit vindt zijn uitwerking in onze principes algemene toegankelijkheid, actieve pluriformiteit en non-discriminatie.

De naam „Singelier‟ is een Drents woord voor bijzonder/uniek. Het is bedacht toen het huidige schoolgebouw is gerealiseerd en dat was op zich al bijzonder. Daarvoor werd het openbaar onderwijs genoten op een andere plek in Diever.

Het huidige gebouw is gesitueerd aan de rand van een nieuwbouwwijk met een uitzicht op historische esgronden. De school is gebouwd in 1997 en is zeer functioneel van opzet: weinig circulatieruimte en in verhouding veel onderwijsruimten. Er zijn negen groepslokalen, waarvan er drie speciaal zijn ingericht voor de onderbouw. De onderbouw heeft ook de beschikking over een speellokaal. Samen met de binnenruimte kunnen we, als we de vouwwand tussen speellokaal en binnenruimte wegklappen, een „zaal‟ creëren die wordt gebruikt voor speciale gelegenheden. De school is sinds de bouw al een keer uitgebreid. In de uitbreiding zijn een personeelskamer, een directiekamer, een kamer voor de intern begeleider en een multifunctioneel lokaal gerealiseerd. Tevens is de school voorzien van een klimaatbeheersingssysteem en functionele ICT-aanpassingen. Op de begane grond en de bovenverdieping zijn diverse (computer)werkplekken gecreëerd.

Op dit moment telt de school ongeveer 145 leerlingen die uit Diever of de directe omgeving komen. De leerlingen zijn nu verdeeld over zes basisgroepen, waarvan het merendeel een combinatiegroep is. Het team bestaat uit twaalf personen, waaronder de intern begeleider en de directeur.