Notulen MR

MR agenda-notulen 1 september 2021

MR-singelier (agenda notulen 18 mei 2021)

MR-singelier (agenda notulen 3- 2-2021)

MR-singelier (agenda notulen 3-11-2020)

Agenda en notulen OMR vergadering Singelier en Ten Darperschoele

MR-singelier (agenda – notulen 25-08-2020)

jaarplan 2020-2021 (Singelier)

Notulen MR vergadering 12 juni 2019
Downloaden

Notulen MR vergadering 6 februari 2019

Downloaden

Notulen MR vergadering 13 november 2018

Downloaden

Notulen MR vergadering 20 september 2018

Downloaden

Notulen MR vergadering 11 juli 2018

Downloaden

Notulen MR vergadering 22 mei 2018

Downloaden

Notulen MR vergadering 15 februari 2018

Downloaden

Notulen MR vergadering 23 november 2017